Blog

Verzekerings en financieel advies, gewoon vanuit jouw zetel !

Momenteel gaan we met zijn allen door een heel moeilijke periode t.g.v. het Coronavirus en moeten we ons leven reorganiseren. Dit is ook zo voor de werking van ons kantoor.  Gezien we op dit moment geen klanten kunnen ontvangen op kantoor, maar wel beschikbaar blijven, per telefoon en/of email, hebben wij ook gezocht naar bijkomende oplossingen, ten einde onze adviesrol ten vollen te blijven spelen.

De aansprakelijkheid bij ritsen in de praktijk

Artikel 12 bis wegcode, houdt een nieuwe verplichting tot ritsen in het geval dat het verder rijden op een rijstrook wordt verhinderd. Hoe verloopt dit nu in de praktijk ? 

 

Het uitvoeren van een maneuver maakt een bestuurder principieel voorrangsplichtig ten overstaan van het overige wegverkeer (artikel 12.4 wegcode).  het van rijstrook of file veranderen wordt nadrukkelijk als een maneuver beschoud dat aanleiding geeft tot het naleven van dergelijke voorrangsplicht.

Nieuwe wet op de rechtsbijstandsverzekering

Vrouwe Justitia

 

Op 4 april ll. werd in de Kamer de tekst van het wetsvoorstel tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering goedgekeurd.  Het gaat om een ingrijpende wijziging met verregaande gevolgen.

 

De Dag van de Makelaar 19.10.2018

19 oktober 2018 was het weer zover. Dé jaarlijkse hoogdag voor de onafhankelijke verzekeringsmakelaars, ingericht door onze beroepsvereniging FVF.

Naar goede gewoonte woon ik dit evenement jaarlijks bij, ten einde bij te blijven met de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied verzekeringen, om zo in te spelen op die ontwikkelingen en deze toe te passen in onze dagelijkse werking, ten einde onze klanten nog beter bij te staan in het beheer van hun verzekeringspakket en hun  zorgen uit handen te nemen.

Consumentenbescherming in verzekeringen ? Bestaat dit wel ?

Al jaar en dag worden we overspoeld met nieuwe wetgevende initiatieven, die al dan niet vanuit Europa naar ons toe komen, met als doel de consument beter te beschermen, of zo wordt het toch geprobeerd om aan de consument te verkopen.

Het is inderdaad zeer belangrijk om een consument centraal te stellen en hem de service te bieden die hij biedt.  Verzekeringen zijn geen eenvoudige materie, en dus behoeven consumenten de nodige bijstand en service, ten einde het voor hen allemaal zo goed mogelijk te regelen.